Back to All Events

BÀTA FOSGAILTE: Steòrnabhaigh

  • MARINA STEÒRNABHAIGH Stornoway, Scotland, HS1 2BG United Kingdom (map)
IMG_0037.JPG

Thigibh air bòrd ar soithich-rannsachaidh Silurian gus an criutha a choinneachadh, sùil fhaighinn air a bhàta agus ionnsachadh mu rannsachadh agus obair an Urrais.

COSGAIS: Tabhartasan di-beathte.

EÀRLAISEACHADH: Chan fheumar àiteachan a ghlèidheadh.

ÀITE: Marina Steòrnabhagh

FIOSRACHADH A BHARRACHD: Bu chòir dhuibh brògan freagarrach a chaitheamh. Bidh seacaidean-sàbhalaidh rim faighinn, agus tha fàilte ro chloinn aois 5 agus nas sine.

'S ann a-rèir na h-aimsir a tha an tachartas seo, agus dh'fhaodadh gun tèid a chur dheth gun rabhadh. Cùmaibh sùil air ar duilleag Facebook airson an fhiosrachaidh as ùra.

SEÒRSA TACHARTAIS: Bàta fosgailte

Le maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig, The Robertson Trust agus luchd-cluiche People’s Postcode Lottery tro Postcode Local Trust. 

Earlier Event: 5 September
OPEN BOAT: Stornoway
Later Event: 14 March
TRAINING: WiSe Course, Skye